สาขาร้อยเอ็ด

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030

208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-513401 แฟกซ์ 043-513402

มือถือ 087-2279243, 091-0192999

-------------------------------------------------------------------------

สาขาบัวขาว

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

663 หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร. 043-850200 แฟกซ์ 043-851344

มือถือ 091-0652999

-------------------------------------------------------------------------

สาขาพังโคน

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

99/9 หมู่ที่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

โทร. 042-734999 แฟกซ์ 042-734914

มือถือ 091-8182999

-------------------------------------------------------------------------

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020

440 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

โทร. 043-790588 แฟกซ์ 043-790288

มือถือ 091-8907999