สาขาร้อยเอ็ด

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030

208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-032-144 แฟกซ์ 043-513402

มือถือ 087-2279243, 091-0192999


-------------------------------------------------------------------------

สาขาบัวขาว

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

663 หมู่ที่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร. 043-012-020 แฟกซ์ 043-851344

มือถือ 091-0652999


-------------------------------------------------------------------------

สาขาพังโคน

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขา 00002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

99/9 หมู่ที่ 6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

โทร. 042-091-000 แฟกซ์ 042-734914

มือถือ 091-8182999


-------------------------------------------------------------------------

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020

440 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

โทร. 043-021-010 แฟกซ์ 043-790288

มือถือ 091-8907999


-------------------------------------------------------------------------

สาขาสุวรรณภูมิ

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020

103 หมู่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

โทร. 043-032-139


-------------------------------------------------------------------------

สาขานางรอง

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สาขา 00001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030

129 หมู่ 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  31110

โทร. 044-115-048