นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยเงื่อนไขสภาพสินค้าที่เปลี่ยนหรือรับคืนคือ

1.  ลูกค้าต้องคืนใบเสร็จ เมื่อทำการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

2.  การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

3.  หลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงิน

 

ติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่

 

บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด

 043-032-144  , 043-513-402

 087-227-9243, 091-799-8128

facebook.com/homeshoproiet

Line id : homeshop-re