หน้าแรก

สาขาร้อยเอ็ด

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000030

208 หมู่ที่ 23

ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-522444 แฟกซ์ 043-513402

มือถือ 087-2279243, 091-0192999

: homeshop-re


สาขาบัวขาว

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

สาขา 00001 : 663 หมู่ที่ 13

ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร. 043-850200 แฟกซ์ 043-851344

มือถือ 091-0652999

: homeshop-rt


สาขาพังโคน

บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455553000404

สาขา 00002 : 99/9 หมู่ที่ 6

ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

โทร. 042-734999 แฟกซ์ 042-734914

มือถือ 091-8182999

: homeshop-pk


บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455558000020

208/2 หมู่ที่ 23

ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-790588 
แบ่งขาย-แสลนเขียว60% 2ม. เมตร
แบ่งขาย-แสลนเขียว60% 2ม. เมตร
สอบถามราคา
ที่วางแก้วน้ำ TS734(HM)
ที่วางแก้วน้ำ TS734(HM)
สอบถามราคา